โทร 095-067-8888
หน้าแรก ประเภทสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา แผนที่
 

บริการสินเชื่อประเภทบ้าน

  สินเชื่อบ้านทุกประเภท

1. รับเงินเต็ม
2. อนุมัติง่าย
3. ไม่ต้องมีคนมาค้ำ
4. ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

 
สินเชื่อบ้าน
 
 
 
บ้าน
 
 
 
ใบขออนุญาติปลูกสร้าง/ปลดหนึ้ส่วนกลาง
 
 
 
ทะเบียนบ้านตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 
 
 
บัตรประชาชนตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 
 
 

ตรวจสอบสินเชื่อบ้านด่วน

ระบุประเภท*  

จังหวัด*  

ชื่อ-นามสกุล*  
เบอร์โทรศัพท์*  
*
 
 
 
 
เงื่อนไขสินเชื่อบ้านและอาคารพาณิชย์ทุกประเภท
 
 
ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.25 - 2 % ต่อเดือน
รู้ผลเบื้องต้นภายใน 1 ชม.
ได้รับเงินภายใน 1 วัน (หากโฉนดไม่ติดภาระผูกพันใดๆ เช่น ติดธนาคารเป็นต้น)
ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีตามกฎหมาย หรือแล้วแต่ตกลง
 
 
 
เกินกำหนดจ่าย ค่าทวงถาม ค่าปรับ
5-15 วัน 5% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
15-30 วัน 10% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
มากกว่า 30 วัน 10% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
 
ในกรณีเกิน 45 วันแจ้งลูกค้าว่าภายใน 15 วัน (รวมทั้งสิ้น 30 วัน ) ต้องมีการชําระงวด ถ้าไม่มีการชําระงวดเข้ามาภายใน 15 วันให้ทําการพักรถ
ภายใน 15 วัน หลังจากการพักรถถ้าลูกหนี้ไม่มาไถ่รถ แจ้งลูกค้าว่าบริษัทต้องทํารถขายทอดตลาด
ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการไถ่รถ มีค่าดําเนินการ 500 บาท/ครั้ง
 
 
โทร 095-067-8888
Copyright 2016 Meesap Company Limited. All Rights Reserved
หน้าแรก | ประเภทสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนที่ Webdesign by nz-group