โทร 095-067-8888
หน้าแรก ประเภทสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา แผนที่
 

บริการสินเชื่อประเภทรถยนต์

  สินเชื่อรถรถยนต์ทุกประเภท

1. รับเงินเต็ม
2. อนุมัติง่าย
3. ไม่ต้องมีคนมาค้ำ
4. ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

 
สินเชื่อรถรถยนต์
 
 
 
รถรถยนต์
 
 
 
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 
 
 
ทะเบียนบ้านตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 
 
 
บัตรประชาชนตัวจริงผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 
 
 

ตรวจสอบสินเชื่อรถยนต์ด่วน

ระบุประเภท*  

จังหวัด*  

ชื่อ-นามสกุล*  
เบอร์โทรศัพท์*  
*
 
 
 
เงื่อนไขสินเชื่อรถรถยนต์ (แบบไม่โอนสิทธิ์)
Topic เงื่อนไข Note
วงสินเชื่อ 20,000 - 80,000 บาท  
อัตราดอกเบี้ย อายุรถ 1-5 ปี 2.5%
อายุรถ 5-10 ปี 2.99%
อายุรถ 10-15 ปี 3.99%
อายุรถ 15 ปี ขึ้นไป 4.99%
คิดค่าทำเนียม 5% จากยอดอนุมัติ (ขั้นต่ำ 1,500)
ในกรณีที่ไม่มีผู้ค้ำ - ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลในพื้นที่ และอาศัยในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นับระยะเวลาอยู่อาศัยโดยอ้างอิงจากเอกสารดังนี้
วันย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
กรณีทะเบียนบ้านไม่ระบุวันย้ายเข้ามาให้อ้างอิงจาก
              • ให้ใช้วันครอบครองในเล่มทะเบียนรถลูกค้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยที่อยู่จะต้องตรงกับทะเบียนบ้านและถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
              • ให้ใช้วันออกบัตรประชาชนโดยที่อยู่ในบัตรต้องตรงกับทะเบียนบ้านและออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถอ้างอิงตามที่กล่าวมา ให้ออกตรวจจากบุคคลที่ 3 ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับผู้ขอสินเชื่อ และทำเอกสารชี้แจง โดยถือให้เป็นงานนอกอำนาจทุกกรณี
 
 
เงื่อนไขสินเชื่อรถรถยนต์ (แบบโอนสิทธิ์)
 
Topic เงื่อนไข Note
วงสินเชื่อ 200,000 - 350,000 บาท  
อัตราดอกเบี้ย อายุรถ 1-10 ปี 1.25%
อายุรถ 10-15 ปี 1.49%
อายุรถ 15 ปี ขึ้นไป 1.79%
คิดค่าทำเนียมรวมค่าโอน 5% จากยอดอนุมัติ (ขั้นต่ำ 10,000)
ค่าธรรมเนียม - ไม่รวม พรบ และค่าประกัน เก็บ
ตามจริง
 
สินเชื่อรถยนต์ (แบบโอนสิทธิ) ต้องทำประกันชั้น 2+ ขึ้นไป เว้นแต่
กรณีประกันภัยเหลือมากกว่า 3 เดือน ไม่ต้องทำประกันใหม่แต่ต้องโอนผู้รับผลประโยชน์เป็นของ บริษัท โดยทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของยอดจัด
80% ของยอดจดี
 
 
เกินกำหนดจ่าย ค่าทวงถาม ค่าปรับ
5-15 วัน 5% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
15-30 วัน 10% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
มากกว่า 30 วัน 10% ของค่างวด 100 บาท / ครั้ง
 
ในกรณีเกิน 45 วันแจ้งลูกค้าว่าภายใน 15 วัน (รวมทั้งสิ้น 30 วัน ) ต้องมีการชําระงวด ถ้าไม่มีการชําระงวดเข้ามาภายใน 15 วันให้ทําการพักรถ
ภายใน 15 วัน หลังจากการพักรถถ้าลูกหนี้ไม่มาไถ่รถ แจ้งลูกค้าว่าบริษัทต้องทํารถขายทอดตลาด
ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการไถ่รถ มีค่าดําเนินการ 500 บาท/ครั้ง
 
 
โทร 095-067-8888
Copyright 2016 Meesap Company Limited. All Rights Reserved
หน้าแรก | ประเภทสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนที่ Webdesign by nz-group